Hvem er vi

Blindern Barnestuer SA er en foreldreeid barnehage, organisert som samvirkeforetak.

Det er plass til 94 barn i alderen 0-6 år, fordelt på 7 avdelinger i til sammen 4 hus. Barnehagen tar imot barn av ansatte ved Universitetet i Oslo, og ligger på universitetsområdet i Moltke Moesvei vis a vis SV-fakultetet.

Opptakskriterier og elektronisk søknadsskjema blir lagt ut på UiOs hjemmeside i februar, og søknadsfrist er 1. mars. Opptaket administreres av Organisasjons- og personalavdelingen ved UiO.