Knerten

Velkommen til Knerten! Knerten holder til i 1. etasje i det grønne huset. Her er vi 9 barn i alderen 0-3 år og 4 voksne.

Velkommen til Knerten

Her er det 8 glade barn og 3 glade voksne. Vi hoolder til i 1.etg i det grønne huset.

Våre pedagogiske periodeplaner er basert på barnehagens årsplan og vi lager tre i løpet av året. Disse blir lagt ut på Knertens foreldresideside.

Oversikt over aktiviteter og tradisjoner finner dere under menypunktet Pedagogisk virksomhet. Der finner man også barnahagens årsplan.

Ukeplaner sender vi ut på epost hver uke til alle foreldre.

 

Barnehageåret 2020/20201 består personalet av:

Pedagogisk leder: Ann Linda Fürstenberg  og stedfortreder for daglig leder

Barnehagemedarbeider: Jaromira Fijalkowska

Barnehagemedarbeider: Zimile Ademi

 

Ta kontakt med oss:

Tlf. 99 088 257 eller knertenpost@gmail.com