Ruffen

Velkommen til Ruffen Tlf. 99 08 83 25  ruffenerbest@gmail.com   Ruffen holder til i 2.etg. grønt hus (Skogstua). På avdelingen er det 18 barn i alder 3-6 år og 3,4 voksne.

Ruffen har sitt opprinnelige navn fra en bok om sjøormen Ruffen.Denne sjøormen kunne ikke svømme noe som burde være en selvfølge at en sjøorm kan. Gjennom svømmeopplæringen Ruffen må gjennomgå får han mange små og store opplevelser som gir han nyttig erfaringer vidre i livet På samme måte prøver vi å gi barna gode opplevelser gjennom barnehagedagen som vil gi barna trygghet,selvtillit og sosialkompetanse. Utfra å ha lest boken synes personalet at Ruffen var et fint navn å ha på en storebarnsavdeling.

Årsplan og aktiviteter/tradisjoner finner dere under Pedagogiske virksomhet

De pedagogiske periodeplanene blir lagt ut på foreldresidene

 

Barnehageåret 2020/2021 består personalet av:

Pedagogisk leder: Anne Gro Stumberg

Barnehagemedarbeider: Adailton da Silva Cruz

Barnehagemedarbeider: Sandra Westin

Barnehagemedarbeider: Shaheen Ghazala (vikar)

Pedagogisk leder: Malene Kavli Frantzen (i fødselspermisjon)