Knøttene

Velkommen til Knøttene Tlf. 99 08 83 05

bb.knottene@gmail.

Vi har tilhold i 1.etg.i det gule huset (Solstua) Hos oss er det 8 barn i alder fra 0-3 år og 4 voksne.

Knøttene har sitt navn fra tegneserien med samme navn. Hunden Snoopy og den lille gutten m/suttekluten sin representerer for oss figurene i tegneserien og passer godt som tegn for en småbarnsavdeling.

Basert på barnehagens årsplan lager avdelingen tre pedagogiske periodeplaner i
året. Disse legges ut på foreldresidene.

Årsplan og informasjon om aktiviteter/tradisjoner finner dere under Pedagogisk virksomhet på menylinjen over.

Vi har 3-4 foreldremøter pr. år. Disse avholdes i forkant av styremøtene slik at styresaker kan drøftes på foreldremøtene.

Styrerep. innkaller til møtene i samarbeid med pedagogisk leder, og møtene blir
avholdt på avdelingen. I tillegg til styresaker, informerer ped. leder om
barnehagehverdagen og annen viktig info. Hvis dere ønsker kan også foreldremøte
være en tema-kveld.

 

Barnehageåret  2020/2021 består personalet av:

Pedagogisk leder: Marianne Tomine Lund

Barnehagemedarbeider:  Katrin Førde

Barnehagemedarbeider: Siri Klemp 80%

Barnehagemedarbeider: Khorshid Rafei 20%