Knøttene

Velkommen til Knøttene Tlf. 99 08 83 05

bb.knottene@gmail.

Knøttene har tilhold i 1.etg.i det gule huset. Hos oss er det plass til 10 barn i alder fra 0-3 år og 4 ansatte.

Knøttene har sitt navn fra tegneserien med samme navn. Hunden Snoopy og den lille gutten m/suttekluten sin representerer for oss figurene i tegneserien og passer godt som tegn for en småbarnsavdeling.
 

Barnehageåret  2023/24 består personalet av:

Pedagogisk leder: Malene Kavli Frantzen

Pedagogisk leder: Kim Krossli Fodnestøl

Barnehagemedarbeider: Siri Klemp 80%

Vikar 60%: Thea