Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Årsplan 2023

Årsplanen er barnehagens overordnede pedagogiske dokument. Den bygger på ”Lov om barnehager” og ”Rammeplan for barnehagen 2017”, sammen utgjør de dokumentene barnehagens samfunnsmandat.

Laster..