Årsplan 2023

Årsplanen er barnehagens overordnede pedagogiske dokument. Den bygger på ”Lov om barnehager” og ”Rammeplan for barnehagen 2017”, sammen utgjør de dokumentene barnehagens samfunnsmandat.

Her kan du lese Årsplan BB 2023  I år er fokusområdet "Bærekraft".