Rosa Pantern

Hei, og velkommen til Rosa Pantern. Tlf. 99 08 83 06/ rosapanterpost@gmail.com

Avdelingen holder til i 2. etg i det gule huset og består av 18 barn mellom 2-5 år, med en grunnbemanning på 4 ansatte.  

 

Barnehageåret 2023/2024 består personalet av:

Pedagogisk leder: Tone Nygaard

Barne og ungdomsarbeider: Solveig Rydland

Barnehagemedarbeider: Sandra Westin