Vepsebolet

Velkommen til Vepsebolet. Tlf. 99 08 83 28/ bbvepsebolet@hotmail.com

Vi holder til i 2.etg. hvitt hus (Drengestua). På avdelingen er vi 18 barn i alder 3-6 år, og 3,4 voksne.

Vepsebolet har sitt navn fra hvordan avdelingens romfordeling var den gang vi var i de gamle bygningene i Blindernv. 31 (nå Universitetsbibliotek). Avdelingen besto av 3 små rom som lå kronglete til i forhold til hverandre. Utfra dette surret ungene mye rundt fra rom til rom og dermed assosierte personalet dette med et Vepsebol!

Barnehageåret 2022/2023 består personalet av:

Pedagogisk leder: Marius Holmsen

Pedagogisk leder: Khorshid Rafei Tari

Barnehagemedarbeider: Tevje Andre Skui

 

Årsplanen og aktiviteter/tradisjoner finner dere under Pedagogiske virksomhet.