Vepsebolet

Velkommen til Vepsebolet. Tlf. 99 08 83 28/ bbvepsebolet@hotmail.com

Vi holder til i 2.etg. hvitt hus. På avdelingen er vi 18 barn i alder 2-5 år, og 4 ansatte.

 

Barnehageåret 2023/2024 består personalet av:

Pedagogisk leder: Marius Holmsen

Pedagogisk leder: Khorshid Rafei Tari

Barnehagemedarbeider: Tevje Andre Skui

Barnehagemedarbeider: Jaromira Fijalkowska 60%