Oppsigelse

Oppsigelsesfristen er 1 måned, regnet fra den 1. eller 15. i måneden.


Barn som skal begynne på skolen slutter 31. juli.