Åpningstid

Den daglige åpningstiden er 07.45 - 16.30

I 6 av sommeråpentukene er åpningstiden 07.45 - 16.00

Ved for sen henting påløper er gebyr på 600 kr pr. påbegynte 1/2 time.
Dette skal dekke overtidsutgiftene til personalet som må bli igjen i barnehagen

Barnehagen holder stengt 2, 3. og 4. hele uke i juli, og fra og med julaften til og med 1. nyttårsdag.