Barn og kulde

Hver vinter melder spørsmålet seg: Skal barna være ute når det er kalt og hvilken temperaturgrense gjelder?

Det kan ikke gis noe enkelt svar.

Den temperatur som man kjenner, vil være avhengig av både vindhastighet og fuktighet så vel som selve luft-temperaturen. Ved sterk vind bør barna kanskje være innendørs selv om utetemperaturen ikke er så lav. Det som barn har på seg og deres egen aktivitet er også avgjørende for om de kan være ute eller ikke. Følgende retningslinjer er rimelige:

10 kuldegrader kan anføres som en veiledende grense for utelek, men det må tas hensyn til eventuell vind. Hvor lenge barna skal være ute, vurderes i det enkelte tilfelle.

 

Soving ute/inne

Foreldrene kan velge om de yngste barna skal sove ute i vogn, eller inne på madrass.

For de som sover ute, tas det hensyn til både kulde og varme, og på ekstreme dager legges barna inne.