Parkering og bruk av porter

Vi ber dere innstendig om ikke å parkere foran portene. Følg ellers anvisning for gateparkering.

Det er veldig viktig at dere er påpasselige med å lukke portene etter dere når dere bringer og henter barna. Eneste inngang som skal brukes til barnehagen er port v/ hvitt hus.

Det er ikke tillat å hoppe over gjerdene i barnehagen, det er heller ikke lov å løfte barna over gjerdet.