Ferie

Barna skal ha minimum 4 uker ferie i året.

3 av disse legges til sommeråpentperioden.