Sykdom hos barn

Smittefaren er stor i barnehagen. Syke barn skal være hjemme både av hensyn til barnet selv og av hensyn til de andre barna. Vi følger Folkehelseinstituttet anbefalinger.

Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i barnehagen sammen med andre barn?  

Barnehagen er til for barn og foreldre, men når barnet er sykt er det viktig å gå ut fra barnets behov. Et sykt og slapt barn vil ofte trenge et fang å sitte på.

I en gruppe med barn er det stor aktivitet og mange barn som ønsker personalets oppmerksomhet. Ditt barn kan være i en barnegruppe når det er så opplagt at det orker å delta i de vanlige rutinene og aktivitetene ute som inne. Generelt kan man si at det er barnets allmenntilstand dvs. hvordan det sover, spiser og klarer å være med i leken som avgjør om det skal være hjemme eller ikke. Mange ganger kan et barn være aktivt hjemme, men orker likevel ikke å være med i leken i barnehagen. Som mor og far er du ekspert på ditt barn og kan gjøre den rette bedømmelsen på hjemmeplan. Personalet som til daglig ser barnet i en gruppe, har til oppgave å bedømme om barnet klarer å være med i gruppefellesskapet eller ikke.

 

Det er viktig at du rådfører deg med personalet når du føler deg usikker. Styrer kan i samråd med bydelens helsestasjon avgjøre om et barn kan være i barnehagen eller ikke. Forøvrig forholder barnehagen i disse spørsmål seg til statens institutt for folkehelse, og ikke til hvert enkelt barns lege.

 

Dersom foreldrene er klar over at det er alvorlig smittsom sykdom i barnas miljø utenfor barnehagen, plikter foreldrene å informere barnehagen om dette.

 

Infeksjoner forårsaket av bakterier kan medføre at barnets helsetilstand blir mer påvirket enn ved virusinfeksjoner. Barnet kan behøve behandling med antibiotika. I disse tilfellene er det best at barnet er hjemme noen dager, dels p.g.a. den nedsatte allmenntilstanden og dels fordi to dagers antibiotikabehandling vanligvis gjør barnet smittefritt.

 

De fleste infeksjoner som barnet har, forårsakes av virus. Virusinfeksjoner smitter som regel mest før og like etter at symptomene har oppstått. Ut fra smittefaren alene er det altså liten grunn til å holde barnet hjemme. Det som avgjør om barnet skal være hjemme eller ikke er barnets allmenntilstand:

  • Har barnet feber?
  • Sover barnet dårlig?
  • Er appetitten merkbart nedsatt?
  • Er barnet generelt slapt?
  • Føler barnet selv at det kan gå i barnehagen?
  • Kan barnet delta i barnehagens vanlige aktiviteter ute og inne?

 

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag?

Can my child attend daycare today?

Hodelus.doc

Folkehelseinstituttets anbefalinger 

 

Gi beskjed til barnehagen dersom barnet er fraværende. Hvis barnet blir sykt i løpet av dagen, kontakter vi foresatte.

Dersom barnet utsettes for uhell eller blir akutt sykt, tar vi kontakt med legevakten. Foresatte blir alltid kontaktet - så husk å gi oss beskjed dersom dere ikke er å treffe på de vanlige telefonnumrene.