Barnepass

Vi opplever stadig at foreldre ønsker å benytte ansatte som barnevakt. Ansatte i Blindern Barnestuer kan ikke benyttes som barnevakt for barn som går i barnehagen eller deres søsken.

Often we find that parents want to use staff as a babysitters. The staff at Blindern Barnestuer can not be used as babysitters for children who attend the nursery or their siblings.