Praktisk informasjon

Her vil dere finne nødvendig praktisk informasjon vedrørende åpningstider, ferie, klær, mat, parkering, betaling etc.

 

Betaling

Oppholdsavgiften settes av universitetet, den er inntektsgradert og beregnet på grunnlag av at man betaler for 11 mnd. i året. Juli mnd. er betalingsfri.  Betalingsfrist er den 15. hver mnd. Det påløper kr. 50 i gebyr ved for sen betaling. For barn som tildeles plass ved hovedopptak med oppstart ved barnehageårets begynnelse løper oppholdsavgiften fra 15 august eller den dato barnehagen kan tilby plass fra. Plassen må være tatt i bruk innen 15 september.

Betaling påløper også for ubenyttet plass dersom den ikke er sagt opp skriftlig  og med 1 måneds varsel regnet fra 1. eller 15. i måneden.

Barnehagen følger Oslo kommunes satser for oppholdsavgift og kosttillegg.

Oppsigelse
Oppsigelsesfristen er 1 måned, regnet fra den 1. eller 15. i måneden.Barn som skal begynne på skolen slutter 31. juli.

Åpningstid
Den daglige åpningstiden er 07.45 - 16.30. I 6 av sommeråpentukene er åpningstiden 07.45 - 16.00

Ved for sen henting påløper er gebyr på 600 kr pr. påbegynte 1/2 time. Dette skal dekke overtidsutgiftene til personalet som må bli igjen i barnehagen

Barnehagen holder stengt 2., 3. og 4. hele uke i juli, og fra og med julaften til og med 1. nyttårsdag.

Ferie

Barna skal ha minimum 4 uker ferie i året. 3 av disse legges til sommeråpentperioden.

 

Rutinebeskrivelse
Her er barnehagens dagsrytme og rutiner beskrevet.

Rutinebeskrivelse.doc

Daily routines

 Bemanning
Her kan dere bl.a. lese om hvordan vi organiserer personalet ved fravær.
Bemanning.docx

Dugnad

I Blindern Barnestuer har i utgangspunktet alle foreldre dugnadsplikt. Det er en forutsetning at dugnaden fordeles likt blant foreldrene. Avdelingene skal ha ajourførte lister over utført dugnad pr. barn. Vi har 2 typer dugnad; fellesdugnad og avdelings-dugnad. Fellesdugnad blir organisert av en egen dugnadsgruppe som blir valgt blant foreldrene hvert år.

Retningslinjer for dugnad

Sykdom hos barn

Smittefaren er stor i barnehagen. Syke barn skal være hjemme både av hensyn til barnet selv og av hensyn til de andre barna. Gi beskjed dersom barnet er fraværende. Hvis barnet blir sykt i løpet av dagen, kontakter vi foresatte. Dersom barnet utsettes for uhell eller blir akutt sykt, tar vi kontakt med legevakten. Foresatte blir alltid kontaktet - så husk å gi oss beskjed dersom dere ikke er å treffe på de vanlige telefonnumrene.

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag?

Can my child attend daycare today?

Hodelus.doc

Klær

Barn er i stadig aktivitet og bør være lett kledd inne. Ta med tøfler/innesko. Vi er ute i all slags vær. Send derfor alltid med regntøy og gummistøvler og ha et skift liggende i barnehagen. De som bruker bleier må i tillegg ha med det. Når det gjelder snorer i klær har det de siste årene vært kvelningsulykker i barnehager forårsaket av at snorer og skjerf har hengt fast i lekeapparater ute. For at vi som jobber her skal føle oss trygge på at dette ikke vil skje i vår barnehage ber vi dere bytte ut skjerf med "løs hals", lue med hals eller høyhalset genser, samt fjerne alle snorer fra utedresser, gensere, regnjakker, votter etc. Vi på vår side vil være ekstra påpasselige med at barna ikke leker med tau og lignende. Husk at alt tøy bør navnes.

Informasjon_om_paakledning_til_alle_foreldre.doc

Information_to_all_parents_about_clothing.doc

Barn og kulde

Hver vinter melder spørsmålet seg: Skal barna være ute når det er kalt og hvilken temperaturgrense gjelder? Det kan ikke gis noe enkelt svar. Den temperatur som man kjenner, vil være avhengig av både vindhastighet og fuktighet så vel som selve luft-temperaturen. Ved sterk vind bør barna kanskje være innendørs selv om utetemperaturen ikke er så lav. Det som barn har på seg og deres egen aktivitet er også avgjørende for om de kan være ute eller ikke. Følgende retningslinjer er rimelige:

10 kuldegrader kan anføres som en veiledende grense for utelek, men det må tas hensyn til eventuell vind. Hvor lenge barna skal være ute, vurderes i det enkelte tilfelle.

Noen barn får tørr hud om vinteren – og spesielt dersom det blåser. For disse barna vil det være gunstig om de blir smurt med en fet/vannfri salve i ansiktet før de går ut.

Soving ute/inne

De yngste barna sover enten ute, eller inne på madrass. Personalet vurderer dette utifra barnets behov. Hvis det er under 10 grader eller svært varmt ute,  sover alle inne.

Mat

Barna spiser to måltider i barnehagen. Til det første måltidet må barna ha med matpakke hjemmefra. Det andre måltidet holder barnehagen. Melk og frukt/grønnsaker til begge måltider får barna her. Styret ved Blindern Barnestuer har vedtatt følgende to prinsipper for matservering i barnehagen:

1. "Blindern Barnestuer følger myndighetenes kostholdsråd og Sosial- og helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen."

2. "Kostholdsreglene skal være de samme ved alle avdelinger."

 Barnehagen har utarbeidet retningslinjer for måltidene etter råd fra Statens ernæringsråd.

Retningslinjer for måltider i barnehagen

Av hensyn til kvelningsfare spiser vi ikke wienerpølser i barnehagen. Annen mat som lett kan settes i halsen feks druer eller cherrytomater skal serveres oppdelt. 

Parkering og bruk av porter

Vi ber dere innstendig om ikke å parkere foran porten til hvitt hus, da vi som har behov for å parkere i "slusa" ikke kommer inn/ut, og at inn/utgangspartiet vårt blir mindre oversiktlig for bilister og fotgjengere. Fra porten og opp mot trikkelinjen er det reservert plasser ved henting og bringing. Dere har lov å stå der til tross for p-forbudt skiltet, men dere må ha p-brikke som fås på kontoret, og det er kun lov å stå der for en kort periode. Det er veldig viktig at dere er påpasselige med å lukke portene etter dere når dere bringer og henter barna. Vi vil også be dere om å bruke portene ikke å hoppe over gjerdet, da dere er eksempler for barna. Eneste inngang som skal brukes til barnehagen er port v/ hvitt hus.

Sikkerhetsrutiner
Sikkerhetsrutiner og beredskapsplan finner dere under hovedområdet sikkerhet og beredskap

Barnepass

Vi opplever stadig at foreldre ønsker å benytte ansatte som barnevakt. Ansatte i Blindern Barnestuer kan ikke benyttes som barnevakt for barn som går i barnehagen eller deres søsken.

Often we find that parents want to use staff as a babysitters. The staff at Blindern Barnestuer can not be used as babysitters for children who attend the nursery or their siblings.