Bruk heretter kun porten i slusa

Nå er vi tilbake på grønt nivå og alle foreldre og barn skal bruke porten gjennom slusa

Pr i dag er vi på grønt nivå og derfor ønskelig at alle bruker porten gjennom slusa for henting og levering. Dette gjør vi av sikkerhets messige årsaker, for å slippe at barn løper rett ut i trafikken fra de andre portene og at personalet ikke trenger stå vakt.