Sykkelparkering

I forbindelse med Coronapandemien er det mange av de ansatte som sykler til jobb.

Vi ber derfor om at sykkelparkeringen i slusa forbeholdes de ansatte i Blindern Barnestuer.

Vi anmoder om at foreldre bruker sykkelparkeringen på andre siden av Moltke Moes vei.