Dugnad

I Blindern Barnestuer har i utgangspunktet alle foreldre dugnadsplikt. Det er en forutsetning at dugnaden fordeles likt blant foreldrene.

Blindern Barnestuer er når det gjelder drift og vedlikehold av inne og ute arealet, svært avhengig av foreldrenes dugnadsinnsats.

Alle familier har i utgangspunktet dugnadsplikt. (Se nedenfor hvem som har «dugnadsfri»)

Barnehagen har to fellesdugnader pr år som arrangeres av ”Dugnadsgruppa”, samt avdelingsvise dugnader som organiseres av styrerepresentanten  med utgangspunkt i de arbeidsoppgavene som pedagogisk leder har gitt beskjed om.

Alle familier møter med en person på fellesdugnader uavhengig av antall barn de har.

Avdelingene skal ha ajourførte lister over utført arbeid pr. barn i forhold til utført avdelingsdugnad. Det er en forutsetning at avdelingsdugnaden fordeles mest mulig likt blant foreldrene

Det er ikke tillatt å ha med barn på dugnader.

 

FELLESDUGNAD

Som fellesdugnad regnes:

  1. Div. reparasjoner og maler arbeid ute
  2. Vedlikehold og fornying av utelekeplassen.
  3. Vedlikehold/vasking av fellesarealet inne(grovgarderobe, oppgang og kjeller)
  4. Noe vedlikehold av husene ute.

 

AVDELINGSDUGNAD

Alt arbeid som ønskes gjort på avdelingen, inkl. vindusvask inne, vask av gardiner, rundvask av avdelingen etc.

 

HVEM ER FRITATT FOR DUGNADSPLIKT

  • Leder og nestleder i styret er fritatt for avdelings- og fellesdugnad
  • Styrerepresentanter og foreldrerep i Samu (samarbeid-og arbeidsmiljøutvalget), er fritatt for avdelings- og fellesdugnad
  • Foreldre som er i dugnadsgruppa er fritatt for avdelingsdugnad
  • Aleneforeldre med eneansvar for barnet har ½ dugnadsplikt både på avd. og fellesdugnad